Scheiden zonder advocaat

Hoewel er voorstellen zijn om scheiden zonder advocaat mogelijk te maken, is het antwoord op deze vraag nog steeds: “Nee, je kan niet scheiden zonder advocaat”. Gelukkig kun je wel een convenant en ouderschapsplan opstellen zonder advocaat.

Het kan natuurlijk zijn dat de relatie tussen jullie zo verstoord is dat in overleg afspraken maken niet meer mogelijk is. In dat geval zullen jullie waarschijnlijk allebei een advocaat kiezen.

Scheiden zonder advocaat: de rol van een advocaat

Als jullie beiden een advocaat inschakelen om jullie belangen te behartigen dan zal alle communicatie tussen jullie via de advocaten plaatsvinden. Beide advocaten zullen het belang van hun eigen cliënt behartigen. Er is dus iemand die volledig voor jou opkomt en de voor jou beste afspraken zal maken. De advocaat van je bijna ex-partner zal hetzelfde doen. Als jullie belangen erg ver uit elkaar liggen, zal dit waarschijnlijk een langdurig conflict opleveren. Een conflict dat in de rechtbank eindigt en waar een rechter uiteindelijk zal bepalen hoe de afspraken worden vastgelegd.

Jullie kunnen er ook voor kiezen om een gezamenlijke advocaat in te schakelen. Dit is een goede optie als jullie samen goede afspraken kunnen en willen maken. Het voordeel is een efficiëntere en minder dure scheiding. Deze manier van scheiden levert ook minder conflicten tussen partners op, er is immers één advocaat die voor beiden het meeste voordeel wilt bereiken. De advocaat zal letten op de juridische juistheid van jullie afspraken en het convenant en ouderschapsplan indienen bij de rechter. Wanneer je er samen met de gezamenlijke advocaat, niet uitkomt, dan kunnen  jullie alsnog een eigen advocaat inschakelen. De gezamenlijke advocaat dient zich dan terug te trekken.

Scheiden zonder advocaat.

Scheiden zonder advocaat.

Scheiden zonder advocaat:  wet en emotie

Of je nu kiest van ieder een eigen advocaat of een gezamenlijke advocaat; de afspraken die jullie maken zullen juridisch juist zijn. Dat is een geruststellende gedachte. Maar zijn de afspraken ook toekomstvast? Is er aandacht geweest voor het emotionele aspect van de scheiding, zijn alle mogelijkheden onderzocht en is er meegedacht over het belang van de kinderen?

Scheiden zonder advocaat: bemiddeling

Een scheidingsbemiddelaar is geen advocaat. Een bemiddelaar zal je adviseren, de juridische juistheid toetsen en jullie begeleiden in de gesprekken maar uiteindelijk beslissen jullie zelf. Deze manier van scheiden geeft jullie veel eigen verantwoordelijkheid en daarmee ook de regie over jullie scheiding.

Dit proces van scheiden zonder advocaat wordt ook wel mediation bij scheiden genoemd, waarbij de scheidingsbemiddelaar een mediator is. Omdat jullie, met hulp van de bemiddelaar, in gesprek blijven, verloopt de scheiding soepeler en sneller. Bovendien is deze manier van scheiding een stuk goedkoper dan wanneer je één of twee advocaten inschakelt..

De  mediator gaat met jullie in gesprek en zorgt er vooral voor dat de communicatie tussen jullie goed blijft verlopen. Als er een conflict ontstaat zal de bemiddelaar helpen een oplossing te vinden.

Wie ook het besluit om te scheiden heeft genomen, jullie zitten beiden in een verwerkingsproces, waarbij de één mogelijk wat verder zal zijn dan de ander. Een bemiddelaar herkent dit en zal hier ook aandacht voor hebben. Dit helpt je bij het maken van een nieuwe start. Als je een deel van je scheiding al tijdens het scheidingsproces hebt kunnen verwerken, voelt je nieuwe basis steviger. Bovendien is het maken van afspraken prettiger als jullie onderling inzicht hebben in en begrip hebben voor elkaars emoties.

Een bemiddelaar zal actief de toekomst met jullie bespreken. Waar maken jullie je zorgen over, hoe zie je je nieuwe toekomst en wat zijn jullie mogelijkheden om invulling te geven aan jullie wensen?  Als jullie kinderen hebben is in gesprek blijven nog belangrijker. Jullie zullen ook in de toekomst allebei ouders blijven van de kinderen dus je zult een manier moeten vinden om ook in de toekomst te kunnen blijven overleggen. Hierbij speelt bemiddeling een belangrijke rol.

Scheiden zonder advocaat: toch een advocaat nodig?

Veel vragen over mediation en een mediator zijn waarschijnlijk reeds beantwoord. De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Deze documenten omvatten vaak maar een aantal pagina’s tekst maar zijn ontzettend belangrijk voor de scheiding. In het convenant staan de afspraken over de verdeling van jullie bezittingen en schulden, het huis en eventuele hypotheek, de partneralimentatie en het pensioen, opgenomen. In het ouderschapsplan wordt omschreven hoe jullie in de toekomst de zorg en kosten voor de kinderen verdelen, hoe jullie informeren over de kinderen en waarover jullie met elkaar in overleg treden.

Zoals eerder genoemd is scheiden zonder advocaat nog niet helemaal mogelijk. De wet schrijft namelijk voor dat het verzoek tot scheiden bij de rechtbank moet worden ingediend door een advocaat. De verwachting is overigens dat mediators dit op korte termijn ook zelf mogen doen.

Scheiden zonder advocaat: bemiddeling en rechtbank

De (echt)scheiding kosten vallen dankzij mediation vaak erg mee. Het scheidingsconvenant en ouderschapsplan kunnen meestal na een beperkt aantal gesprekken worden opgesteld maar soms zijn er meer gesprekken nodig. 2Divorce hanteert een gegarandeerd, vast en all-in tarief. Voor dit vaste tarief vinden er zoveel gesprekken met de bemiddelaar plaats als nodig is. Daarbij is dit tarief inclusief het noodzakelijke uitzoekwerk en berekeningen voor de scheiding en de kosten van de advocaat en de rechtbank. De scheidingsbemiddelaar bij 2Divorce zorgt voor de juridische afhandeling van de scheiding en werkt hiervoor samen met een gerenommeerde advocaat die de scheidingsaanvraag, het scheidingsconvenant en, indien van toepassing, het ouderschapsplan indient bij de rechtbank. De rechter zal het huwelijk ontbinden, waarna de scheiding wordt inschreven in de registers van burgerlijke stand. Na inschrijving is de scheiding officieel.

Als je zonder advocaat afspraken maken over de afwikkeling van de scheiding dan kan scheidingsbemiddeling een goede keuze zijn. Een neutrale derde partij kan er voor zorgen dat jullie in gesprek blijven, jullie wijzen op andere mogelijkheden, oplossingen aandragen en aandacht geven aan het emotionele aspect van de scheiding.

Gerelateerde onderwerpen: