Een scheiding is ook voor de kinderen vaak een emotionele periode. Ze zijn boos, verdrietig en hebben veel vragen: ‘Hoe ziet mijn leven er straks uit?’ ‘Is de scheiding mijn schuld?’ Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en geborgenheid.

 

Ouderschapsplan

Jullie gaan uit elkaar, maar blijven wel allebei ouder van jullie kinderen. In een ouderschapsplan nemen we alle afspraken op die betrekking hebben op de kinderen, en hoe jullie het ouderschap na de scheiding invullen. Nu en over een paar jaar.

Een goed ouderschapsplan vermeldt alle afspraken over de omgangsregeling, verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Maar ook afspraken over belangrijke beslissingen die jullie samen moeten gaan nemen over bijvoorbeeld schoolkeuze en medische behandeling. Daarnaast komen de financiële regelingen in het ouderschapsplan terug.

 

Kinderalimentatie

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en moeten de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Ook als je gescheiden bent. Als verzorgende ouder kun je daarom een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Die bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen noemen we kinderalimentatie.

 

Berekening kinderalimentatie

Kind en woningDe berekening van de kinderalimentatie gaat als volgt. Eerst worden de kosten van het kind berekend. Dit wordt gebaseerd op de levensstandaard van de ouders, de leeftijd van het kind en de gezinssamenstelling.

Na deze vaststelling wordt gekeken hoeveel ieder van jullie zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit gaat op basis van jullie netto inkomen of draagkracht (=inkomen na aftrek vaste lasten). Aan de hand van de draagkrachtberekening wordt bekeken of de ouder die alimentatie gaat betalen wel in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Jullie mogen afwijken van deze berekening en in onderling overleg een redelijk bedrag vaststellen voor kinderalimentatie. In beide gevallen zal 2Divorce jullie hierin adviseren.

 

Wijziging kinderalimentatie

Na de scheiding kunnen veranderingen in inkomen of gezinssituatie bij één van jullie leiden tot het wijzigen van de hoogte van de kinderalimentatie. Daarom kan een herberekening van de kinderalimentatie noodzakelijk zijn.

2Divorce kan jullie in deze gevallen, ook na het afronden van de scheiding, gezamenlijk begeleiden om tot nieuwe afspraken te komen. Lees meer over de (her)berekening van kinderalimentatie.

 

Vraag hier een (her)berekening van de kinderalimentatie aan

(her)berekenen

 

Kind gesprek

1 op de 6 kinderen maken een scheiding mee. 2Divorce biedt de mogelijkheid om kind gesprekken te organiseren. In een ontspannen setting kunnen jullie kinderen op een laagdrempelige manier hun gevoelens in spelvorm opschrijven of tekenen. Ze krijgen hierdoor het gevoel gehoord te worden. Zo kunnen ze zonder het direct uit te spreken op hun eigen wijze hun emoties uiten en de scheiding een plek geven.

 

Na de scheiding: een nieuw gezin?

Na een tijdje vind je weer een nieuwe partner. Je ziet hoe leuk deze nieuwe liefde omgaat met je kroost. Jullie hebben het al over samenwonen. Is dat voor jullie de juiste stap? Helaas blijkt dat maar liefst 60 procent van de nieuwe, samengestelde gezinnen uit elkaar vallen. Gelukkig zijn er ook veel samengestelde gezinnen bij wie het juist heel goed gaat. Om je te helpen hebben we de voordelen en uitdagingen voor je op een rijtje gezet in het artikel Nieuwe liefde. Wel of geen samengesteld gezin worden?.

Is één van de onderstaande diensten iets voor jullie?

Scheiden met
begrip

Lees meer

Scheiden met begrip en woonoplossing

Lees meer

Scheiden
APK

Lees meer