Jullie hebben samen besloten om te gaan scheiden. Deze stap is een ontzettende moeilijke beslissing. Wat het nog lastiger maakt is de onduidelijkheid over de volgende stappen in een scheiding. In dit artikel zal het scheiden en dan? stappenplan worden besproken.

 

Scheiden en dan? Vertel het aan de kinderen en familie

Wanneer jullie besloten hebben om te gaan scheiden is het belangrijk dat dit door jullie gezamenlijk wordt verteld aan de kinderen. Het is best zwaar om aan je kinderen te vertellen dat jullie niet meer met elkaar verder willen, maar het zou nog erger zijn als de kinderen het horen van iemand anders dan van jullie. Vertel het ook aan de school en aan de ouders van vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen zodat zij weten wat er speelt. Daarna zullen jullie het aan familie gaan vertellen, ook zij willen het liever niet via via te horen krijgen.

 

Scheiden en dan? Maak een keuze voor een advocaat of bemiddelaar

De keuze voor een advocaat of een bemiddelaar hangt van een aantal dingen af. Wanneer de communicatie tussen jullie, als partners, niet goed verloopt kun je kiezen voor een advocaat. Je kunt ervoor kiezen om ieder een eigen advocaat te nemen of samen een gezamenlijke advocaat. Wanneer jullie elk een eigen advocaat hebben zal de communicatie over de scheiding vooral via de advocaten gaan. De advocaten gaan dan voor het belang van ieder afzonderlijk en dat kan leiden tot conflicten tussen de jullie.

Een gezamenlijke advocaat zorgt dat de afspraken goed op papier komen. Deze manier van scheiden levert minder conflicten op dan met elk een eigen advocaat omdat er één advocaat is die voordeel voor beide cliënten nastreeft. De rol van een advocaat is wel beperkt. Zo let een advocaat vooral op de juridische juistheid van het scheidingsconvenant en het indienen bij de rechtbank. Dit terwijl er meer komt kijken bij het scheiden, zoals de verwerking.

Wanneer er wordt gekozen voor een scheidingsbemiddelaar hebben de partners meer eigen verantwoordelijkheid voor de gemaakte afspraken. Een bemiddelaar kan jullie begeleiden bij het maken van afspraken en helpen op zoek te gaan naar de beste oplossing voor beide partners. De mediator gaat met beide partners in gesprek en zorgt er vooral voor dat de communicatie tussen de partners goed en soepel verloopt. Bij conflicten kan een mediator jullie helpen een goede oplossing te vinden. Een bemiddelaar zorgt er ook voor dat er aandacht is voor beide partners voor de verwerking van de scheiding.

 

Scheiden en dan?

Scheiden en dan?

 

Scheiden en dan? Het aanvragen van de scheiding zelf

Volgens de Nederlandse wet kan een huwelijk of geregistreerd partnerschap alleen worden beeindigd als het huwelijk ontwricht is. Dit betekent dat de verhouding tussen jou en je partner zodanig is verstoord dat je niet langer bij elkaar kunt blijven. Er zijn twee mogelijkheden om te scheiden. Ten eerste kan er een verzoek tot echtscheiding worden gedaan, ten tweede kan een scheiding van tafel en bed worden aangevraagd. In allebei de gevallen wordt de echtscheiding bij de rechter aangevraagd. Dit wordt gedaan door de scheidingsbemiddelaar of door een advocaat.

 

Scheiden en dan? Wensen van beide partners

Wanneer er is gekozen voor een bemiddelaar is het tijd om de wensen van beide partners aan te geven. Geef bijvoorbeeld aan wat de wensen zijn ten aanzien van het de gezamenlijke woning. Moet het huis verkocht worden of heb je liever dat één van jullie er blijft wonen? Ook de verwachtingen aangaande de zorgverdeling van de kinderen moet goed worden aangegeven. Maar denk ook aan de voertuigen en de waarde ervan. Wanneer alle wensen zijn genoteerd kan er worden onderzocht hoe haalbaar deze wensen zijn. Is er wel genoeg geld om in het huis te blijven wonen? En kun je de auto zelf wel betalen? Laat dit eerst goed uitzoeken. Ga niet meteen naar een makelaar, want die brengt kosten in rekening terwijl dat misschien (nog) niet nodig is. Een bemiddelaar kan verschillende kostenberekeningen maken om te bepalen of je de dingen wel kunt betalen die jij graag wilt behouden.

 

Scheiden en dan? Het financiële plan opstellen

Helaas moet er bij iets heftigs als een scheiding ook aan de financiële aspecten worden gedacht. Wie gaat er bijvoorbeeld grotendeels voor de kinderen zorgen en hoeveel gaat dat kosten? Wat wordt daarbij de te betalen alimentatie voor jullie? Hoe worden bezittingen en schulden verdeeld? Een scheidingsbemiddelaar zal bemiddelen bij onder andere het ouderschapsplan en de omgangsregeling voor de kinderen, de verdeling van de inboedel en eventuele andere bezittingen, kinder- en partneralimentatie, verdeling van opgebouwde pensioenen en verdeling van vermogen en schulden. Alle afspraken komen in het scheidingsconvenant en ouderschapsplan.

 

Scheiden en dan? Maak afspraken over de kinderen

Als ouders heb je een zorgplicht voor je kinderen en ook als je gaat scheiden blijft deze zorgplicht bestaan. Er moeten alleen duidelijke afspraken worden gemaakt over waar je kinderen gaan wonen en hoe vaak de andere partner de kinderen dan ziet. Afspraken hierover moeten in het ouderschapsplan worden beschreven. Dit maakt deel uit van het verzoekschrift tot scheiding. Afspraken met betrekking tot de omgang van de kinderen, bijvoorbeeld hoe vaak de kinderen bij pappa of mamma zijn, wordt ook wel een omgangsregeling genoemd.

 

Scheiden en dan? Naar de rechter

Als de afspraken zijn gemaakt wordt het scheidingsconvenant aan de rechter voorgelegd. Wanneer er nog onduidelijkheden zouden zijn over bepaalde zaken of je bent het nog oneens, is het aan de rechter om de knopen door te hakken.. De rechter bepaalt ook de hoogte van de partner- en/of kinderalimentatie.Dit is een duur en langdurig proces en daarom is het beter om er samen met je partner goed uit te komen wat betreft de afspraken.

Scheiden en dan? De scheiding is definitief Je bent officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.