Skiede my begryp kin ek yn it Frysk – Scheiden met begrip kan ook in het Fries

In skieding is in emosjonele saak en alhielendal as der bern binne. Ûnwissens en fragen oer de takomst spylje in grutte rol. Wat bestjut it foar de bern? Wat dogge wy mei it hûs? Hoe moat it mei it sparjild en it pensjoen? Alles liket mei elkoar yn konflikt. It liket krekt oft’jimme foarinoar steane, wyls jimme it eins kreas âfhannelje wolle.

Om dizze drege saken goed te besprekken is it wol sa rêstich, dat jo it petear oer de skieding yn it Frysk hâlde kinne. Dat kin by my oan de tafel. Ien fan myn earste fragen is dan ek: “Wat wol jo leaver prate Frysk of Nederlansk?”” Dan prate wy fierder yn de taal, dêr’jo it meast eigen mei binne.

Scheiden met begrip kan ook in het Fries. Een scheiding is een emotionele tijd, zeker als jullie ook nog kinderen hebben. Onzekerheid en vragen over de toekomst spelen een grote rol. Wat betekent het voor de kinderen? Wat doen we met het huis? Hoe moet het met ons spaargeld en het pensioen. Alles lijkt een conflict waarin het lijkt alsof jullie tegenover elkaar staan, terwijl je het eigenlijk netjes wilt afhandelen.

Om deze lastige zaken goed te kunnen bespreken is het wel zo geruststellend dat je de gesprekken over de scheiding ook in het Fries kunt voeren. Bij mij aan tafel kan dat. Een van mijn eerste vragen is dan ook: spreek je liever Fries of Nederlands? En vanaf dat moment voeren we de gesprekken in de taal die voor jullie het meest vertrouwd is.

 

Even voorstellen..

Ik ben Henny Bos, ik ben scheidingsbemiddelaar Drachten e.o. en al jarenlang ondernemer. Met de kennis en ervaring wilde ik iets gaan doen wat meer voor mij betekend. Vanuit mijn persoonlijke ervaring lag de keuze voor scheidingsbemiddeling voor de hand. Vanzelfsprekend heb ik de opleiding tot MfN registermediator gevolgd en heb ik me gespecialiseerd in familiezaken, zoals scheiding. De praktische kant van een scheiding in combinatie met de menselijke kant maakt bemiddelen voor mij een vak waarin ik echt iets kan betekenen voor jullie.

 

Weten wat ik voor jullie kan betekenen?

Maak een afspraak

 

Scheiden met kinderenHenny Bos prive

Bij mij thuis hebben we een klein informatiecentrum over ooievaars en een aantal ooievaarsnesten. We krijgen dan ook veel ouders met kinderen op bezoek, en telkens realiseer ik mij dan weer hoe belangrijk het is dat de band tussen een ouder en kind nooit verloren mag gaan. Ik kan mij dus goed voorstellen dat je je zorgen maakt  over de gevolgen van een scheiding voor je kind. Kun je de kinderen na de scheiding nog wel zien? Wees gerust, natuurlijk komen alle vragen over wat goed is voor jullie kinderen zeer uitgebreid aan de orde.

 

Wat kan ik nog meer voor jullie doen?

Ik maak de wirwar van jullie scheiding inzichtelijk. Door stap voor stap door alles heen te gaan wordt die enorme berg waar jullie tegenop zien begaanbaar. Samen met jullie kijken we naar oplossingen. Als jullie uiteindelijk met respect voor elkaar goede afspraken hebben gemaakt, die recht doen aan de belangen van jullie beiden en waardoor er een juiste balans ontstaat, dan geeft dat mij een gevoel van voldoening. Jullie kunnen dan op een goede manier een  nieuwe periode van je leven ingaan met voldoende tijd en aandacht voor de kinderen.

2Divorce hanteert een vaste tarief passend bij jullie situatie. Door mijn opleiding en lange ervaring in het bedrijfsleven en als mediator heb ik alle kennis in huis om jullie te helpen. Uit de praktijk blijkt dat de gesprekken over de scheiding beter verlopen als die op neutraal terrein gevoerd worden. Vandaar dat de gesprekken bij voorkeur plaatsvinden bij mij op kantoor.

 

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Graag wil ik jullie uitnodigen voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Dan kan kunnen jullie je vragen stellen en kan ik uitleggen wat ik voor jullie kan betekenen. Het belangrijkste doel van dit gesprek is vast te stellen dat er een klik tussen jullie en mij is. Dat is de basisvoorwaarde om jullie goed te kunnen helpen.

Je kunt contact opnemen door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Mijn gesprekslocaties:
Stationsweg 58a, 9201GP Drachten
Hof van Parijs 10c, 9403 DA Assen
De Brinkstraat 36-38, 7901 LA Hoogeveen
In het kantoor van SAB, Beneden Westerdiep 7-9, 9641 GD Veendam
Vergaderruimte in Hotel Ten Cate, Noordbargerstraat 44, 7812 AB Emmen

 

Henny Bos
Tel.: 088 1661 569
Email: henny.bos@2divorce.nl

MfN registermediator logo

 

Henny is onder andere actief in en in de omgeving van Appelscha, Beetsterzwaag, Buitenpost, Burgum, Diever, Drachten, Drogeham, Gorredijk, Haulerwijk, Kollum, Kollumerzwaag, Oosterwolde, Sumar, Surhuisterveen, Wolvega.

 

Beoordeling van klant uit Drachten: Dhr H Bos is op een positieve manier betrokken, je voelt je gehoord en gezien…Dhr denkt mee en geeft duidelijke aan wat je kan verwachten…wat in de praktijk ook zo is verlopen. Een snelle vlotte verwerking en afhandeling op een correcte manier. Het is fijn…. ondanks deze situatie…dat je het in vertrouwde handen kan geven en dat alles voor zoverre mogelijk geregeld worden door een betrokken en vakkundig iemand. Ik hoop voor echtparen dat niemand een beroep hoeft te doen op een mediator…maar mocht je toch in zo’n situatie komen en een mediator nodig hebben dan raad ik dhr H Bos zeker aan!

 

Gerelateerde artikelen: