Mediation kan een vechtscheiding voorkomen

De VVD diende al eerder een wetsvoorstel in om mediation verplicht te stellen bij echtscheiding. Veel scheidingen zouden door bemiddeling niet uitlopen op een vechtscheiding, maar in overleg tot een goed einde gebracht kunnen worden. Daarmee zouden, volgens de VVD, de rechters worden ontlast. In januari van dit jaar, een half jaar later, heeft SGP een wijziging op het VVD-voorstel ingediend.

“Grote verliezers bij een conflict zijn kinderen”

De SGP stelt voor om ouders met kinderen die gaan scheiden te verplichten eerst een bemiddelaar of mediator in te schakelen, voordat zij naar de rechtbank gaan. Onder begeleiding van een mediator moeten ouders eerst in overleg over het, nu al verplichte, ouderschapsplan. De SGP hoopt dat door de hulp van een professionele bemiddelaar, de emotionele gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen, zoveel mogelijk beperkt blijven. Pas als er een aantal gesprekken is gevoerd, geeft de rechter zijn oordeel. Van der Staaij: “Grote verliezers bij een conflict zijn kinderen”. Door samen tot een gezamenlijk gedragen ouderschapsplan te komen, kunnen veel negatieve gevolgen voor het kind voorkomen worden.

Kan mediation ècht helpen?

In Scandinavië en Groot-Brittannië is mediation bij scheiding al enige tijd verplicht. Pas als na enkele gesprekken bij een bemiddelaar blijkt dat ouders er niet uit komen, kunnen ze alsnog naar de rechter. In deze landen is het aantal vechtscheidingen aanzienlijk gedaald.

“Papa en mama zijn boos op elkaar. Heb ik wat fout gedaan?”

Over het algemeen willen kinderen niet dat hun ouders gaan scheiden en is ook een relatief harmonieuze scheiding een ingrijpende gebeurtenis in een kinderleven. Als ouder kun je er vanuit gaan dat kinderen van beide ouders houden en aan beide ouders loyaal zijn. Een langdurige conflict tussen beide ouders is voor een kind een strijd tussen de twee delen van hem- of haarzelf. Een kind komt immers voort uit beide ouders en heeft recht op beide ouders.

Mediation verplicht: scheiden in overleg

In alle boosheid, verdriet en teleurstelling is het tijdens een scheiding niet eenvoudig om het conflict te scheiden van de kinderen. De belangen van beide ouders lopen tijdens een scheiding uiteen en de ex-partner-rol krijgt makkelijk de overhand. Hoewel ouders na de scheiding ex-partners zullen zijn, stoppen zij na de scheiding niet met ouders voor hun kinderen zijn. Een mediator helpt bij het blijven erkennen van die gezamenlijke ouderrol. Met oog voor het belang van de kinderen, begeleidt een mediator ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan. Om te voorkomen dat ouders in de rechtbank vechten om hun kinderen en kinderen de uiteindelijke verliezer zullen zijn.