Onderzoek naar positie kinderen in vechtscheiding

In maart 2014 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de 2e Kamer een uitvoeringsplan voorgelegd. Dat plan zou er toe moeten leiden dat de positie van kinderen bij een vechtscheiding in de toekomst verbetert. Onderdeel hiervan was een onderzoek van Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van V&J. Zij deed hiervoor onder andere een internationale verkenning naar mediation bij vechtscheidingen.

Uitkomsten

Op 20 juli heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff de resultaten tot nu toe voorgelegd aan de Kamer. Uit de resultaten komt het volgende naar voren: Er zijn duidelijke aanwijzingen dat mediation bij vechtscheidingen zou kunnen leiden tot minder conflicten tussen ouders, betere naleving van afspraken en minder vervolgprocedures. Er zijn geen effecten gevonden van mediation op het welzijn van kinderen.

Acties

De staatssecretaris heeft toegezegd de komende maanden te gaan werken aan verschillende pilots en acties die bijdragen aan het faciliteren van ouders om goede afspraken te maken na hun scheiding.

Ook zal de Minister op zo kort mogelijke termijn wetgeving in procedure brengen om mediation te bevorderen en om de kwaliteit van mediation te borgen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om partijen te stimuleren om conflicten, waaronder echtscheidingsconflicten, door middel van mediation op te lossen.

Effect voor echtscheidingsbemiddelaars

2Divorce is blij dat de overheid mediation steeds meer lijkt te erkennen als een waardevolle manier om vechtscheidingen te voorkomen. Mediation kan een potentiƫle vechtscheiding ombuigen naar een overlegscheiding. Wij hopen dat steeds meer ouders een vechtscheiding willen voorkomen en zullen kiezen voor scheiden in overleg. Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het overleg tussen tussen ex-partners. Het is erg fijn dat de overheid ons daarbij steunt.