Kinderen zijn het gelukkigste wanneer ze na een scheiding bij beide ouders wonen. Er is namelijk onderzocht dat kinderen die afwisselend bij beide ouders wonen, een hoger psychisch en sociaal welzijn hebben dan kinderen die bij hun vader of moeder wonen. Dit blijkt uit onderzoek van Sarah Westphal.

Er werd in het onderzoek van Sarah Westphal onderzocht hoe de verschillende woonvormen na echtscheiding in de afgelopen 50 jaar zijn veranderd. De trend is dat er steeds vaker wordt gekozen voor co-ouderschap. Zodoende wordt de zorg van de kinderen gelijk verdeeld. Op deze manier zien de kinderen beide ouders even veel. Volgens Westphal heeft dit een positief bijkomend effect op het psychische en sociale welzijn van der kinderen.

Ander voordeel van eerlijk verdeelde voogdij?

Het onderzoek toont ook aan dat vechtscheidingen nadelige gevolgen hebben voor kinderen. Ondanks dat ouders elkaar bij co-ouderschap meer tegenkomen en de kans op conflicten hoger is, blijft dit de beste woonvorm na scheiding.