DEN HAAG – Het aantal scheidingen in Nederland is terug op het hoge niveau van 2008. In 2014 eindigden 35.000 huwelijken. Dat was 5 procent meer dan in 2013, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Na 2008 zette een daling in. Een jaar later nam het aantal scheidingen af tot bijna 32.000. Daarna liep het weer iets op. In 2012 en 2013 waren het er ongeveer 33.000

De huwelijken die in 2014 werden ontbonden, hadden gemiddeld bijna vijftien jaar geduurd. Dat is een jaar langer dan tien jaar eerder.

De gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan, is gestegen. Bij mannen nam deze tussen 2004 en 2014 toe van 43 naar 46 jaar, en bij vrouwen van 40 naar 43 jaar.

Het aantal geregistreerde partnerschappen dat wordt ontbonden is ook toegenomen. In 2014 eindigden ruim 1800 partnerschappen in een scheiding, 16 procent meer dan het jaar ervoor.

Bron: Telegraaf