Morgen, 1 april, is het 15 jaar sinds het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht, beter bekend als het homohuwelijk. Nederland was hiermee het eerste land ter wereld dat gelijke huwelijksrechten toekende. Daar mogen we trots op zijn.

Mannen scheiden het minst

Bij het recht op trouwen komt natuurlijk ook het recht op scheiden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in dit kader een onderzoek uitgebracht waarbij is gekeken naar de stand van zaken rond de huwelijken. Uit deze cijfers blijkt dat een huwelijk tussen 2 mannen het meest succesvol is. Na 10 jaar is ruim 15 procent gescheiden. Bij een huwelijk tussen man-vrouw ligt dit met 18 procent iets hoger.

30 procent huwelijken tussen vrouwen stranden

Lesbische koppels vallen op. Van de 580 koppels die 2005 in het huwelijksbootje zijn gestapt, is ruim 30 procent gescheiden. Naast dat ze sneller scheiden, trouwen vrouwenparen ook sneller en meer dan mannenparen. In de eerste 2 jaar na invoering van het homohuwelijk gingen mannen aan kop maar daarna namen de vrouwen het over. Sindsdien spannen ze de huwelijkskroon.

Waarom scheiden lesbische stellen meer?

Nederland is geen uitzondering. Ook in de Scandinavische landen, België en de VS scheiden vrouwenparen bijna dubbel zo vaak. Dit percentage is lastig te verklaren. Mogelijke oorzaken die genoemd zijn

  • Vrouwen initiëren eerder een scheiding. Bij een man-vrouw scheiding wordt 70 tot 80 procent door de vrouw geïnitieerd. Bij vrouwenparen kan dit effect wellicht versterkt worden.
  • Het COC oppert dat lesbische koppels meer last hebben van discriminatie wat een negatief effect heeft op de relatie.
  • Vrouwen trouwen sneller dan homo- of heterokoppels. Misschien te snel?

Het gaat er uiteindelijk om of je gelukkig bent in je huwelijk. De redenen voor scheiding zijn voor ieder koppel persoonlijk.

Mannenparen trouwen het laatst

Mannenkoppels trouwens het laatst, gemiddeld rond hun 43ste. Bovendien hebben zij met 7,5 jaar het grootste verschil in leeftijd. Vrouwenparen vormen de middenmoot en trouwen rond hun 39ste. Vrouwen die met mannen trouwen geven het ja-woord rond hun 34ste.

Alles is liefde

Veel cijfers maar uiteindelijk draait het om de liefde. Het is mooi om te zien dat het grootste deel van de huwelijken standhoudt. Dooft de liefde toch uit dan is scheiding soms de beste optie. Het is belangrijk om dit vervolgens zo goed mogelijk te regelen – voor iedereen.